Korešpondečná adresa

Asociácia lokálnych poskytovateľov Internetu
Popradská 12
040 01 Košice

tel: 0650 122 222
fax: 0650 122 223

email: alpi@alpi.sk