Registrácia

Člena Asociácie lokálnych poskytovateľov internetu

Vyplnením formulára potvrdzujem, že v plnom rozsahu súhlasím so stanovami ALPI a mnou vyplnené informácie sú pravdivé.

* Povinné

Členstvo *
Osoba *
Obchodný názov firmy *

Pre registráciu člena musí byť táto firma registrovaným poskytovateľom internetu na TÚ SR.

Ulica, číslo domu *
PSČ *
Mesto *
Webstránka
E-mail *

Oficiálny kontakt na firmu

Kontaktná osoba *
E-mail na kontaktnú osobu *

Na komunikáciu v mailig liste ALPI

Telefón na kontaktnú osobu *
Prezývka na SKFREE.net
Počet aktívnych internetových prípojok *

Použije sa na spočítanie počtu prípojok za všetkých členov ALPI - samostatný údaj za firmu nikde nezverejníme. Ak poskytujete služby cez niekoľko firiem a registrujete do ALPI iba jednu z nich, zadajte tu súčet zákazníkov za všetky tieto firmy.

Počet pracovníkov *

Spočítavame všetkých ľudí (zamestnancov, dohodárov, živnostníkov, ...), ktorým dáva vaša firma prácu v súvislosti s poskytovaním internetu. Samostatný údaj taktiež nikde nezverejníme, iba ako sumárne číslo za ALPI. Pracovníkov s menším ako plným úväzkom rátajte desatinným číslom - polovičný úväzok ako 0,5 pracovníka, a podobne.

Očakávania od členstva